Курсът включва комплекс от уроци по химия, изучавани в 10 клас на средното училище.

В него се обобщават знанията на учениците за разтворите на киселините, основите и различните видове соли, като същевременно се развиват на ново познавателно равнище – разглеждат се през призмата на закономерностите, изучени преди това – топлинни ефекти, скорост, химично равновесие, както и във връзка с характеристиките и свойствата на разтворите като цяло.

Уроци по немски език за начинаещи.

Уроци по немски език за начинаещи.

Уроци по немски език за 9 клас.