Децата в информационния век
Курсът е предназначен да обслужва семинара "Децата в информационния век"