14 ноември 2008, Семинар:
ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ -  ИТ в чуждоезиковото обучение,
в рамките на конференция, организирана от ФКНФ
“Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство”, посветена на 120тата годишнина на Софийски университет