Информационни технологии  за 5 клас

В курса ще разгледаме: 

  • компютърна система и информационни технологии
  • електронна поща и търсене на информация в интернет
  • възпроизвеждане на звук и видео от компютърна сиситема
  • създаване и обработка на графично изображение с Paint
  • компютърна текстообработка с Microsoft Word 2010
  • обработка на таблични данни с Microsoft Excel 2010
  • компютърна презентация с Microsoft PowerPoint 2010 
Внимание: Задължително търсете учебно помагало, отпечатани през 2013 г. или по-късно. На външен вид трябва да изглеждат като на картинката отдолу.

Файловете от работния диск са качени в интернет на адрес: https://goo.gl/q17uQb

 Основната цел на курса е да подпомогне учениците при усвояването на алгоритъма за умножение на числата над 1000 с двуцифрено число.За по-интересно и забавно учене ще се използват разнообразни електронни ресурси и много иг

Курс "Уеб програмиране с ASP.NET MVC".

ASP.NET MVC е платформа, създадена от Microsoft, която служи за изработване на уеб приложения, използвайки модела Model-View-Controller (MVC). Платформата използва C#, HTML, CSS, JavaScript и бази данни. ASP.NET MVC е съвременно средство за изграждане на уеб приложения, което не замества изцяло уеб формите. Платформата включва нови тенденции в разработката на уеб приложения, притежава много добър контрол върху HTML и дава възможност за създаване на всякакви приложения. ASP.NET MVC може да бъде много лесно тествана и допълвана, защото е изградена от отделни модули, които са изцяло независими едни от други. Чрез платформата се създават цялостни приложения, които се стартират, а не единични скриптове .

                                                                                                                       "Wikipedia"


MVC Process

Курс за стажа на студентите от МП ЕО