Този курс е предназначен за ученици от 6 клас, избрали да изучават Информационните технологии като ЗИП през учебната 2010/ 2011 година