В този курс ще намерят място интересни ресурси за занимания по забавна математика, които биха могли да бъдат ползвани по електронен път. Достъп може да има всеки, който обича математиката и се забавлява с нея.