Курсът е предназначен за учениците от 3 клас изучаващи Информационни технологии. Целта е впроцеса на обучение учениците надграждат и разширяват представите си за компютъра, и неговите части, уменията си за работа с програми за обработка на графика, текст, звук и електронни комуникации, при изпълнение на достъпни за възрастта им задачи.