Курсът има за задача да запознае учениците с основите на векторната графика...