Този курс е за учениците от 6а, 6б, 6в и 6г клас от 144 СОУ "Народни будители" през учебната 2011/2012 година.