Курсът включва: годишно тематично разпределение по предмета, възлагане и оценяване на дом. работи, възлагане и оценяване на самостоятелни работи ...