Курсът е предназначен за начални учители и преподаватели с интерес към проблематиката на Гражданското образование.