Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии.Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек. Ето защо, естествено те присъстват в горния курс на българското образование като самостоятелен предмет от задължителната подготовка, изучаван в IX и X клас. Акцентът в обучението по предмета е поставен върху придобиването на умения за работа с най-често използваните в ежедневието и малкия бизнес приложни продукти от областта на информационните технологии.