Приложен макроикономически анализ - студентите научават източници на макроикономически данни, методи за анализ на данните, методи на прогнозиране, изработване на макроикономически сценарий.

Изисквания към студентите - макроикономика, микроикономика, математика, статистика и иконометрия.