В този курс ще се запознаете с проектирането на ел-инсталации в сграда.