Курсът ще представи теми от учебното съдържание по човекът и природата, свързани с изучаването на живите организми и тяхната среда. Предназначен е за учениците от 3. клас и всички деца, които проявяват интерес към природата.