Курсът има за цел да подпомогне работата на началните учители по отношение на приложението на ИКТ в обучението.