Курсът разглежда най-общите постановки в работата по проекти и начините на интегриране на ИКТ в процеса на обучение.