Курсът за специализирано обучение на акаунта Ваймънт Груп има за цел да запознае новите служители с компютърните системи, с които трябва да работят. 

Разглеждат се подробно четири от основните софтуерни програми и три от най-често правените процедури. 

Продължителността на курса е една седмица, като дневната заетост е между 60 и 90 минути в зависимост от обема на темата. 

В края на курса агентите ще са готови да обработват контакти и плавно да навлязат в работния процес.

Изисквания: успешно преминаване през Induction week и базови познания за Windows, Networking и Outlook.

Преподавател и създател на курса:  А.Колева, студент МП -Електронно обучение

Електронен курс "Можем ли сами" следва учебния план по математика за 7 клас.

Учениците чрез него ще могат да преговарят изученото в училище и да упражняват уменията си да решават задачи по математика.

Курсът ще запознае обучаемите с етапите по изготвяне на становища за контрол чрез случаен избор (КСИ). Ще даде подробна информация за техническите изисквания при работа с получените файлове на документи, подлежащи на проверка. Ще се разгледат казуси и най-често срещани несъответствия при прегледа на документите, с цел да се усвоят на практика ключовите компетентности за изпълнение на дейността.